polityka totutam dotycząca prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej również jako RODO).

W związku z tym chcemy Państwa poinformować, że Administratorem Państwa danych (zwanym dalej totutam) jest Izabela Boloz z siedzibą w Eindhoven, Jan Luikenstraat 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: NL549625823B01, REGON: 54060982. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:

 • wysyłki newslettera,
 • obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do nas,
 • kontaktowania się z w sprawie współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z totutam oraz w celach rekrutacyjnych,
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług i w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,
 • udzielaniu Państwu informacji o ofercie
 • fakturowania
 • przechowywania Państwa danych dla celów archiwizacyjnych.

 

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, a także wizerunku dzieci, dla których są Państwo opiekunem prawnym na potrzeby dokonania sesji fotograficznej. Każde zdjęcie poddawane jest autorskiej obróbce zgodnie z pomysłem i estetyką totutam.

Po wyrażeniu zgody na publikację Państwa wizerunku oraz wizerunku dzieci, dla których są Państwo opiekunem prawnym totutam będzie mógł publikować zdjęcia z sesji na stronach www i w ofertach w celach reklamowych i marketingowych własnej działalności, oraz w chmurach Flickr i google drive. bez konieczności uzyskania od Państwa dodatkowej zgody a także bez dodatkowych roszczeń finansowych z Państwa strony. Zdjęcia te nie będą sprzedawane innym podmiotom gospodarczym.

 

Wymagamy podania następujących danych osobowych w zależności od celu ich przetwarzania:

 • adres e-mail (w przypadku zamówienia newslettera) 
 • imię i nazwisko, adres email, telefon, adres siedziby lub zamieszkania, numer VAT, dane bankowe i rejestrowe, wiek, płeć oraz inne dane przekazane przez Państwa (w przypadku kontaktowania się z Państwem w celach związanych z obsługą zapytań, świadczeniem usług, zamówieniami zewnętrznymi, wystawianiem faktur, procesem rekrutacyjnym lub celami marketingowymi)
 • zdjęcia portretowe (w przypadku publikacji wizerunku po uzyskaniu zgody od Państwa, o której mowa wyżej)

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, lub po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie totutam oraz The Rocket Science Group LLC, operator serwisu MailChimp.com (polityka prywatności MailChimp), który obsługuje system mailingowy, wykorzystywany przez totutam. Totutam nie może odpowiadać za politykę prywatności, stosowaną przez zewnętrzne podmioty, dlatego prosimy o samodzielne zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności MailChimp przed podjęciem decyzji o powierzeniu im swoich danych osobowych.

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych, każdy przypadek podejrzenia naruszenia ochrony tych danych mogą Państwo zgłaszać na adres e-mail: info@totutam.com. Mają Państwo również prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeżeli jest to technicznie możliwe), prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

Pliki cookies (ciasteczka)

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Vimeo.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

 1. Podczas używania witryny www.totutam.com wyrażasz zgodę na używanie cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.